sk
HU   EN  DE  SK  CZ  HR  FR  ES  PL  SE  RO  RU  IT 
KARIÉRA

Hlavné minerálne suroviny produktov Zeomineral Products pochádzajú z Tokajského predhoria. Osobitosti vzniku týchto surovín robia výrobky jedinečnými a neopakovateľnými.

Predaj týchto špeciálnych výrobkov firma zabezpečuje cez nezávislých distribútorov. Medzinárodná marketingová stratégia firmy Zeomineral Products poskytuje rovnakú šancu pre realizáciu obchodných zámerov svojich distribútorov. Školenie distribútorov zabezpečuje vysokú odbornosť predaja a správne použitie výrobkov.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje bonusový systém firmy:

Výtlačok Medzinárodná obchodná politika distribúcie je možné kúpiť v sídle firmy Geoproduct ZMP Slovakia s.r.o, alebo odtiaľ objednať. Vysvetlenia k pravidlám distribúcie Vám poskytnú vyškolení distribútori a ústredná centrálna kancelária firmy Geoproduct ZMP Slovakia s.r.o.