sk
HU   EN  DE  SK  CZ  HR  FR  ES  PL  SE  RO  RU  IT 
O nás
Krátka história firmy GEOproduct
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com
  • www.zeomineralproduct.com

Začali sme v roku 1984 ako rodinné podnikanie

Rodinnú firmu založili manželia Mátyásovci a ich synovia. Do roku 1989 fungovali ako „garážové podnikanie“. Prvou významnou prácou ich poverili z Maroka na geologické vyhodnotenie zásob perlitového ložiska. Príjem z tejto práce hneď zainvestovali do rozvoja firmy a produktov. Táto investícia ich posunula do ďalšej etapy fungovania. Začali vyrábať prvé humánne produkty, ktoré prešli cez schvaľovací proces, a ktoré pre oslabenie vtedajšieho socialistického režimu sa predsa nemohli vyrábať.


Hlavnými produktami začínajúcej firmy boli kamene na šúchanie riflí, nakoľko v 80. rokoch prišli do módy vyšúchané rifle. Ďalej vývoj niektorých humánnych produktov ako Neurosan, Zeodry – 84, Zeodry – 85, Granofiltre atď. Sídlo firmy bolo v garáži obytného domu v Máde, tu bolo uvedené do prevádzky prvé zariadenie na rozbíjanie a mletie kameňa. V menšom množstve sa dostali do obehu kŕmne zeolity, meliorizačné materiály a vyrábali sa aj Granofiltre pre maďarského odberateľa. Použité suroviny sa kupovali z rôznych kameňolomov v Maďarsku, a v Máde a na okolí. Boli to kamene, ktoré sa nahromadili pri pestovaní hrozna. V tom čase nemali vlastné bane. Pre nedostatočné výrobné priestory, ako aj kvôli sťažnostiam obyvateľov obytného domu bolo potrebné preložiť výrobu na iné miesto.

Preto v roku 1990 v Máde, na konci dediny, v záhrade súkromného domu sa začala výstavba výrobne na spracovanie niekoľko sto ton kameňa bez povolenia, vlastnými silami. Potrebný strojový park pozostával zo starých zariadení a zo samo vyvinutých strojov. Bez kapitálu inak ani nebolo možné. O využití zahraničného a vôbec cudzieho kapitálu majitelia neuvažovali. Rozvoj firmy bol plynulý. Do roku 1997 všetky profity boli znovu zainvestované do firmy na vývoj nových produktov a do výstavby budov. Kvôli rastúcemu dopytu priestory pôvodnej budovy na ulici Béla Bartóka už boli nedostatočné aj napriek tomu, že sa robilo na trojzmennú prevádzku. Ani predpisy EÚ nepovolili prevádzkovanie priemyselných firiem priamo v obcí. Pri nepretržitom rozvíjaní prevádzky firma otvorila 7 baní a po zabezpečení potrebných povolení začali dolovať. Zásobenie surovinou prešlo celkom do rúk firmy a tým prestali existovať aj problémy s nekvalitnými surovinami. V tom čase zriadili aj vlastné laboratórium. Laboratórne prístroje boli zabezpečené z použitých a opravených zariadení. Firma prešla aj auditom systému kvality, ktorý pre zahraničné obchodné aktivity bol nevyhnutný. Bane, ktoré sa dostali do majetku firmy boli znovu otvorené staré bane, ďalej nové ložiská, ale aj oblasti z úplne nových prieskumov. Investície do výstavby, do kúpy nových baní a do zabezpečenia potrebných povolení do veľkej miery vyčerpali finančné prostriedky firmy, ale úver ešte stále nebolo potrebné zobrať. V tom čase sa určili nasledovné pozemky na dolovanie:

„Mád III. - zeolit bentonit” (1991) 1995-1999 prvý technický prevádzkový plán
„Rátka V. - zeolit” (1996) 1997-2011 prvý technický prevádzkový plán
„Bekecs I.- kálitufa” (1998) 2000-2004 prvý technický prevádzkový plán
„Mád IV. - bentonit” (1998) 200-2004 prvý technický prevádzkový plán
„Mezőzombor II. - zeolit” (1998) 1999-2003 prvý technický prevádzkový plán
„Rátka VI.- bentonit, kaolin, kvarcitn”(1998) 1999-2003 prvý technický prevádzkový plán
„ Rátka VII.- zeolit” (1998) 1999-2003 prvý technický prevádzkový plán


V roku 1996 pre rastúci dopyt po stavebných a dekoračných kameňoch sa pri ceste 3713 na okraji obce Mád sa začala výstavba a prevádzka areálu firmy. Architekti porevolučného obdobia začali znovu objavovať krásu prírodného kameňa. Použili ich na nových budovách, pri rekonštrukcii v starom režime zanedbaných kostoloch, kaštieľoch, hradoch a tunajších pivniciach. Preto v novom areáli okrem kusových kameňoch skoro hneď začali kamene rezať na mieru a zhotoviť zvláštne kamenné útvary. Medzi časom produktový rad „Liečivé Minerály“ na báze zeolitu, a stopových prvkov účelne rozdelili na nasledovné kategórie:

Domáca lekáreň
Záhrada
Chov zvierat
Ochrana rastlín
Ochrana životného prostredia
Domácnosť


Názov firmy v tom čase sa zmenil z Geoproduct GMK na Gyógyító Ásványok Geoproduct KFT. Počet vvyrábaných produktov sa pohyboval nad 100, dopyty stále rástli. Pre rastúci dopyt, pre neustále sťažnosti obyvateľstva ulice Béla Bartóka a pre nové EÚ direktívy neostalo nič iné, než vybudovať mimo obce novú prevádzkovú časť, preto v roku 1998 sme začali výstavbu areálu, ako výstavbu na zelenej lúke. Výstavbu nasledovali udania zo strany obyvateľstva, a neustále pochybnosti zo strany úradu na ochranu životného prostredia. Stroje a zariadenia sa kúpili ako použité od skrachovanej banskej spoločnosti. Sťažnosti obyvateľstva nasledovali súdne spory, udania úradu pre životné prostredie- pokuty. Súdne spory firma prehrala, pokuty za výstavbu zaplatila. Takéto ťarchy z každodenných výnosov už firma nevedela znášať, preto v roku 2000 bola nútená zobrať úver. Povolenie na prevádzkovanie areálu dostala v roku 2004.

Počas výstavby areálu firma založila 2 bane a znovu otvorila aj starú haldu, ktoré sa zakladali na výrobe stavebných a dekoračných kameňov. Tie boli nasledovné:

„Sátoraljaújhely I. - íl (2000) 2000-2004 prvý technický prevádzkový plán
„Monok I. - riolit (2005) 2005-2009 prvý technický prevádzkový plán
„Mád-Bomboly II.-III. halda (2002) 2006-2010 prvý technický prevádzkový plán


Nakoľko situácia v Máde zneistila vedenie firmy, v roku 2003 kúpili v Rátke 5 hektárový pozemok roľníckeho družstva. Existujúce haly prerobili pre vlastné účely. Výrobná kapacita firmy v Máde pre stále rastúci dopyt už bola nedostatočná, preto v roku 2005 začali budovať novú prevádzku v Rátke. Tu neboli námietky od obyvateľstva, ani od úradov. Nový problém znamenal zaradenie teritória do oblasti Natura 2000, do ekologickej siete a štatút svetového dedičstva. Tieto záležitosti roky zdržali ukončenie výstavby. Výstavba trvala 7 rokov, povolenie na otvorenie prevádzky dostali až v roku 2012. Nová prevádzka so svojou 20-100 tis. tonovou kapacitou sa zaradilaí medzi stredne veľké firmy.

V roku 2009 firma podala projekt na výstavbu nového skladu v Rátke a v Máde na výstavbu nového diskontného obchodu. Práce sa začali vo roku 2011 a skončili sa vo februári 2013. Týmito poslednými investíciami rozšírenie výrobných a obchodných kapacít firmy sa skončilo, vlastnícke práva baní sa usporiadali. Celková výstavba firmy vyžadovala takmer 30 rokov.

Dr. Mátyás ErnőV roku 2012 zomrel Dr. Mátyás Ernő, zakladateľ firmy. Žiaľ nedožil ukončenie celkovej výstavby firmy. Jeho tvorivé duchovné dedičstvo zaväzuje členov firmy na pokračovanie začatej práce. Od roku 2013 vlastníkmi firmy Geoproduct KFT sa stali traja členovia rodiny. Cudzí kapitál – v zmysle začiatočných predsavzatí - ani teraz nechcú vtiahnuť do firmy. Existujúca kapacita je postačujúca úplne splniť domáce - a čiastočne aj zahraničné požiadavky. V dôsledku štatútu svetového dedičstva firma nemôže rátať otvorením nových dolov. Na úrovni terajšej výroby suroviny má zabezpečené na viac 100 rokov. Medzi plány do budúcna patrí výstavba malej prevádzky na výrobu liekov a k tomu potrebných špeciálne chemicky upravených materiálov.

V roku 1984 založená štvorčlenná spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 66 ľudí. Jej vývoj a rast v mnohých prípadoch nie je striktne plánovaný. Veľakrát šťastie, náhodný odhad budúcnosti ukazujú cestu vývoja. Preto pozdrav baníkov „ Zdar Boh“ je stále aktuálny.


12. január 2014, Mátyás Szabolcs